واحد فرهنگی

رونمایی کتاب از مشهد تا ژوهانسپورگ

رونمایی کتاب از مشهد تا ژوهانسپورگ

رونمایی کتاب از مشهد تا ژوهانسبورگ تالیف استاد حسن قرائی نویسنده با ذوق پیشوایی در حضور سرپرست مرکز ،اساتید ومسئول فرهنگی وجمع کثیری از داانشجویان

کارگاه مهدویت

کارگاه مهدویت

برگزاریی کارگاه آموزشی با موضوع مهدویت در کلام شهید مطهری  

۹ اردیبهشت روز شورا ها

۹ اردیبهشت روز شورا ها

دیدار کلیه پرسنل از اعضای محترم شورای اسلامی شهر پیشوا وتبریک روز شورا به ایشان       ورا خدمت ایشان

جشن با شکوه اعیاد شعبانیه وروز جوان

جشن با شکوه اعیاد شعبانیه وروز جوان

  برگزاریی جشن با شکوه اعیاد شعبانیه و روز جوان همراه با مولودی خوانی توسط دانشجوی کاردانی روابط عمومی آقای محمد جواد اردستانی در حیاط مرکز به همت خود جوش دانشجویان عزیز.

سلامت کلی اعضای جامعه

سلامت کلی اعضای جامعه

اجرای کارگاه روانشناسی با موضوع سلامت روان برای دانشجویان عزیز توسط مشاور مرکز سرکار خانم دکتر صالحی