چرا مرکز نوآوری؟!

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

مرکز نوآوری مدیریت هوشمند شهری با نه کارگروه تخصصی به عنوان یک مدل نوین دانش بنیان، شتابدهنده طرح های برتر در حوزه های مدیریت هوشمند و پویا سازی اقتصاد شهری، قصد دارد تا از استعداد و ذهن مبدع و ظرفیت نوآورانه موجود در کسب و کار شما برای خلق فرصت های جدید کسب و کار استفاده نماید و در یک فرآیند تصمیم گیری شفاف و سریع، مرکز نوآوری در جستجوی یافتن بهترین ایده ها، استارت آپ ها و مناسب ترین مدل تعاملی با آنهاست. اینک در نظر به اینکه بنیان اقتصاد شهری شهرستان پیشوا بر کشاورزی استوار است و پیشوا پرچمدار کشت گلخانه ای و اولین شهر تولید کننده خیار در کشور عزیزمان با شیوه های گوناگون سنتی تا مدرن است و عمده تمرکز اقتصاد شهرستان و شهر پیشوا بر این امر متمرکز است. ما با هدف برند سازی کشت خیار آماده برگزاری اولین رویداد استارتاپی ملی با عنوان ”خیار ” هستیم تا با بستر سازی بروز ایده ها از یکسو و زمینه سازی شناسایی و پرورش و راهبری ایده های ناب از سوی دیگر، بتوانیم با بکارگیری مناسب ترین شیوه تعامل بین سرمایه گذاران و افراد خلاق خدمات از قبیل: شناسایی و تشویق ایده پردازان، حمایت معنوی آنها، ایجاد فضای بالغ سازی ایده ها، تأمین دفتر کار، سرمایه گذاری مستقیم، تسهیم درآمد، تاسیس شرکت مشترک و… ارائه نموده و زمینه ساز موفقیت بیش از پیش عزیزان صاحب ایده را فراهم نماییم تا در این مسیر روشن با استفاده از دانش، تجربه و شبکه گسترده همکاران و اساتید و امکانات دانشگاه جامع علمی کاربردی هر چند با اقدام کوچکی ،برای رشد و توسعه کسب و کار نوین شما سهمی داشته باشیم و در کل با هدف تغییر نگرش و روش فعالسازی ظرفیتهای علمی کاربردی در تجارت و اقتصاد شهری پیشوا و کشور عزیزمان ایران سهیم باشیم.