چرا تقلید؟؟؟؟؟؟؟

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

چرا تقلید؟؟؟؟؟؟؟

تقلید کردن نه تنها اینکه از روایات ما استفاده میشود که باید تقلید کرد بلکه عقل هم حکم میکند که افراد مسایلی را که نمی دانند از آنها که میدانند بپرسند.
بلکه مامیگوییم بر خدا واجب است که مارا به سمت هدفی که خود در نظر دارد هدایت کند.حال این هدایت چگونه صورت میگیرد؟؟؟
خداوند متعال در قرآن میفرماید شما ابتدا باید از خدا تبعیت کنید:{{اَطیِعوُا الله}} ماکه نمیتوانیم مستقیم صدای خدا را بشنویم و به آن عمل کنیم پس تکلیف ما چه میشود خدا میفرماید{{وَاَطیِعوُا الرَسوُل}} از رسولانی که فرستادم پیروی کنید.بعد از پیامبران چه؟؟
خداوند متعال در ادامه میفرماید{{وَاوُلِی الاَمرِمِنکُم}}از صاحبان امر بعد از پیامبر تبعیت کنید.صاحبان امر کیانند؟
پیامبر اسلام (ص)در روز عید غدیر به همگان اعلان کردند{{مَن کُنتُ مُولاهُ فَهذا عَلِی مُولاهُ}} یعنی صاحب امر بعد از من علی (ع)است.وبارها وبارها دوازده امام بعد از خود را برای مردم نام بردند از جمله روایاتی است که از جابر بن عبدالله انصاری در باب معرفی ائمه به ما رسیده است.
تا اینجا با استناد به این آیه تبعیت از امام عصر(عج)نیز اثبات گردید اما الان که عصر غیبت امام زمان (عج)است تکلیف بندگان چیست؟
امام زمان (عج)در توقیع(نامه)آخر خود به نائب چهارمشان علی بن محمد سمری فرمودند:به شیعیان ما بگو در زمان غیبت کبری هنگام برخورد با مسائل به علمای دین و راویان حدیث مراجعه کنند.
پس تقلید تبعیت کردن از امام زمان (عج)میباشد.
همچنین عقل هم همین نظر رادارد زیرا مردم یر همه مسائل دین و همه آیات قرآن تسلط ندارند که خود تکلیف خود را معین کنند بلکه باید از کسانیکه در این راه صاحب نظر هستند تبعیت کنند.

س: چرا باید مرجع تقلید داشته باشیم؟
ج) از باب حکم عقل به رجوع غیر متخصص به متخصص…
س: آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلى است یا ادلّه شرعى نیز دارد؟
ج: تقلید، ادلّه شرعى دارد و عقل نیز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه کند
س: آیا کسى که در آموختن احکام دینىِ مورد نیاز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟
ج: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد، گناهکار است