پیشوا صاحب مرکز نوآوری مدیریت هوشمند شهری شد.

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

پیشوا صاحب مرکز نوآوری مدیریت هوشمند شهری شد.
زهراسادات طاهری سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری پیشوا با بیان اینکه رویکرد این مرکز از فعالیت های صرفا آموزشی به آموزشی پژوهشی تغییر یافته است، افزود: با مجوز دانشگاه جامع و تایید وزارت علوم و فناوری، پیشوا صاحب مرکز نوآوری مدیریت هوشمند شهری میشود.
طاهری افزود: این مرکز با محوریت نوآوری مدیریت هوشمند شهری اولین مرکز پژوهشی با این مبحث در دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور است و بعنوان پایلوت ۶٨ مرکز علمی کاربردی شهرداری های کشور از نظر الگوی مدیریت شهری در کشور، بزودی در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری پیشوا افتتاح می شود.
این مرکز در پی توسعه فعالیت های کارآفرینی فناورانه سازگار با ویژگی های اقلیمی و قابلیت های منطقه در رابطه با مدیریت شهری و روستایی می باشد.
وی اضافه کرد: از ویژگی های مهم این مرکز نوآوری، افزایش ثروت در جامعه از طریق تجاری سازی علم و دانش و فناوری محور در حوزه توسعه شهری می باشد. مرکز نوآوری بستر مناسبی جهت شناسائی نخبگان و جذب ایده ها و تبدیل ایده به محصول از طریق شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند.
امید است با ایجاد این مرکز و حمایت مسئولین محترم شهرستان پیشوا بتوانیم در سطح شهرستان، منطقه، استان و کشور با حمایت از فعالیت های خلاقانه در رابطه با مدیریت هوشمند شهری، پاسخگو به بازارهای هدف در راستای حل منطقی گره های پیش روی مدیران شهری باشیم.
دکتر طاهری پورفرد اولویت این مرکز نوآوری را حل مشکلات و رفع نیازهای علمی مدیریت شهری قلمداد نمود و گفت: رسیدن به راهبرد های علمی در آمد پایدار شهری منطبق با جغرافیا و فرهنگ منطقه از اولویت های های ما است و بستر سازی شناسایی ایده های برتر جوانان خلاق و دانش آموختگان پویا را از اهم موارد کاری خود عنوان نمود و افزود: این مرکز با داشتن رشته های متعدد کاردانی و کارشناسی از یکسو، برگزاری دوره های ضمن خدمت ادارات و سازمانها از سوی دیگر ،همزمان با هم اندیشی های علمی و کاربردی و افتتاح مرکز نو آوری میرود تا بعنوان الگویی تمام عیار، در تحقق چرخه علمی، پژوهشی زمینه ساز اشتغال دانش بنیان در منطقه باشد.