گرامی داشت هفته دفاع مقدس

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

به فرموده مقام معظم رهبری “هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمانی نیست؛ گنجینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عظیمی است که تا مدتهای طولانی ملت ما میتواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کند.”