نکات مهم در مورد درس کارورزی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

IMG_0001

تذکرات مهم در مورد کارورزی:

دانشجویانی که درس کارورزی را اخذ کرده اند لازم است به موارد زیر را به دقت عمل نمایند؛

– لازم است دانشجویان تا تاریخ ۱۱ مرداد به واحد آموزش مراجعه نموده و معرفی نامه خود را تحویل بگیرند. انتخاب محل کارورزی براساس رشته بر عهده دانشجو می باشد اما می بایست محل کارورزی مرتبط با رشته تحصیلی باشد.

– عواقب عدم مراجعه دانشجو در تاریخ های تعیین شده بر عهده دانشجو خواهد بود.

– پیشنیاز درس کارورزی ۱، کاربینی می باشد. دانشجویانی که درس کاربینی را نگذرانده اند در اسرع وقت به واحد آموزش مراجعه نماید.

– دانشجو موظف است دوره کارورزی را به مدت ۲۴۰ ساعت در محل کارورزی گذرانده و گزارش عملکرد خود را تحویل استاد نماید.

– گزارش کارورزی به دو شکل خواهد بود. دانشجو موظف است گزارش را هم برروی فرم کارورزی که در همین سایت در قسمت فرم ها قابل دسترس می باشد تکمیل نموده و هم به صورت تایپ شده برروی یک لوح فشرده تحویل استاد کارورزی نماید. نمره درس براساس گزارش کارورزی و حضور و غیاب در نظر گرفته خواهد شد.

– پس از پایان ۲۴۰ ساعت دانشجو موظف است نامه ای مبنی بر خاتمه دوره کارورزی (نهایت ۱۵ شهریور ماه) تحویل استاد یا واحد آموزش نماید. نامه کارورزی می بایست شامل تاریخ شروع و پایان دوره بوده و عبارت ۲۴۰ ساعت در آن لحاظ شود. متن نامه می بایست تایپ شده و با مهر و امضا محل کارورزی نیز باشد.