میلاد حضرت علی اکبر (ع) وروز جوان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

تقدیر وتشکر از دانشجوی فعال فرهنگی مرکز جناب آقای موسی علی حسین اوغلی به جهت شرکت در مسابقات پیامکی مرکز وکسب رتبه برتر