من بقیه الله در زمین هستم!

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری پیشوا

احمد بن اسحاق قمى مى گوید:
به حضور امام حسن عسکرى (علیه السلام) رسیدم. مى خواستم از ایشان سوال کنم که جانشین آن امام همام (علیه السلام) کیست؟
بدون این که سوال خود را بپرسم، حضرت (علیه السلام) خود فرمود:
اى احمد بن اسحاق! خداوند از زمان خلقت آدم (علیه السلام) تا کنون، زمین را از حجت خویش خالى نگذاشته و تا قیامت نیز چنین خواهد بود تا به واسطه او بلا از اهل زمین دور ماند، و باران نازل شود، و زمین برکات خود خارج کند.
عرض کردم: اى فرزند رسول خدا! امام و خلیفه بعد از شما کیست؟
آن گاه امام حسن عسکرى (علیه السلام) از جا برخاست و وارد اتاق شد و در حالى که پسر بچه اى را که سه سال بیش تر نداشت در آغوش گرفته، خارج شد؛ چهره آن طفل چون ماه شب چهارده مى درخشید.
امام (علیه السلام) فرمود: اى احمد بن اسحاق! اگر نبود کرامتى که در نزد خدا هم کینه رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) است، و زمین را آن گاه که از ظلم و جور انباشته شده باشد، پر از عدل و داد مى کند.
اى احمد بن اسحاق! او در این امت مانند حضرت خضر (علیه السلام) و ذى القرنین مى باشد؛ خداوند او را از دیده ها غایب مى کند، و هیچ کس غیر از آن ها که بر عقیده به امامت ثابتند و براى تعجیل در فرجش دعا مى کنند، از مهلکه غیبت او رهایى نمى یابند.
عرض کردم: مولا جان! آیا علامتى هست که قلبم به آن اطمینان پیدا کند؟
در این هنگام، آن پسر بچه به زبان عربى فصیح گفت: من بقیه الله در زمین، و انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم. پس از این که به طور آشکار مشاهده کردى، علامتى را جست و جو مکن!
آن روز خوشحال و شاد از محضر امام (علیه السلام) خارج شدم. فردا دوباره به حضور امام (علیه السلام) شرفیاب گردیدم و عرض ‍ کردم. اى فرزند رسول خدا! از آنچه به من ارزانى فرمودى فرمودى بسیار مسرور شدم، اما آن سنت جاریه اى که فرمودى از خضر (علیه السلام) و ذى القرنین در ایشان موجود است، چیست؟
امام (علیه السلام) فرمود: غیبت طولانى او است.
عرض کردم: مگر غیبت او باید طولانى شود؟
فرمود: آرى! قسم به خدا! آن قدر طولانى مى شود که اکثر آنهایى که فایل به وجود او خواهند بود از عقیده خود باز خواهند گشت، و جز آنهایى که خداوند از آن ها به ولایت ما پیمان گرفته است، و ایمان را در قلب هاى آنها تثبیت نموده و آن ها را به روحى از ناحیه خویش ‍ تاءیید فرموده، کسى در این اعتقاد باقى نمى ماند.
اى احمد بن اسحاق! این امرى است از امور الهى و سرى است از اسرار خدا، و غیبتى است از اخبار پنهان خدا. آنچه را که به تو رساندم، نگه دار و پنهان نما از شاکرین باش و فرداى قیامت در اعلا علیین در کنار باش!