مراسم افطاری

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

مراسم افطاری با حضور دانشجویان واساتید وپرسنل به همت دانشجویان کانون مذهبی مرکز