ما را در انتخاب موضوع یاری کنید …

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
  • نظرات : یک دیدگاه

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری پیشوا

بسم الله الرحمن الرحیم

طَلَبُ العِلمِ لِکلُ مُسلِم وَمُسلمَه فَریضَه

با توجه به اینکه امسال ، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری نام گزاری شده و از طرف دیگر فراگیری علوم اسلامی (معارف) احکام و اخلاق برهمه واجب است ، باید فرهنگ اسلامی در جهان گسترش یابد ، لذا برای ارتقاء سطح دانش و فرهنگ اسلامی از طرف دانشگاه تصمیم گرفته شد برنامه هایی اجرا گردد.در این امر مهم به نظر رسید بهترین راه آن است که از پیشنهادات خود دانشجویان محترم استفاده گردد ، تا مشخص گردد کدام یک از موضوعات اسلامی برای شرح و تفسیر و برگزاری جلسات بیشتر مورد احتیاج است . بدین جهت صندوق پیشنهادات نیزدر سایت قرار داده شده تا تمام پیشنهادات و نظرات جمع آوری و انشاء الله تعالی از این پس با در نظر گرفتن اولویت ها و پیشنهادات و اهم آنها برای همه اقدام گردد.

خواهشمندیم نظرات خود را پیرامون انتخاب موضوعاتی مناسب جهت طرح در سایت و برد دانشگاه مطرح نمائید. برای این کار می توانید از فرم ارسال نظرات زیر بهره بگیرید.