طرح ملی کنترل فشار خون

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

با حضور نیروهای سیار شبکه بهداشت ،  طرح ملی کنترل فشار خون در مرکز اجرا شد و دانشجویان از این طرح استقبال نمودند.