دانشگاه علمی کاربردی پیشوا در چه رشته هایی دانشجو می پذیرد؟

مرکز آموزش علمی کاربردی پیشوا در رشته های معماری شهری ، مدیریت امور اداری و رشته حسابداری صنعتی در مقطع کاردانی پودمانی پذیرای دانشجویان می باشد.

چه افرادی می توانند در دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کنند؟

افرادی می توانند در دانشگاه های علمی کاربردی در مقطع کاردانی شرکت کنند که اصل یا گواهی دیپلم آن ها آماده بوده و مورد تائید آموزش و پرورش نیز قرار گرفته باشد.