روز آتش نشانی وایمنی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

حضور در سازمان آتش نشانی به منظورتبریک و تقدیر از زحمات ایثارگرانه آتش نشانها به مناسبت روز آتش نشانی وایمنی وتقدیر ویژه از جناب مهندس مجید اصغری دانشجوی سابق مرکز که همینک سکاندار سازمان آتش نشانی پیشواست.