دیدار سرپرست مرکز با فرماندار شهرستان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

در دیدار امروز که برای عرض تبریک جهت انتصاب شایسته فرماندار شهرستان صورت پذیرفت، سرکار خانم دکتر طاهری پورفرد سرپرست مرکز، ضمن تبریک انتصاب شایسته فرماندار، به ارائه توضیحاتی پیرامون مقاطع، رشته های تحصیلی، معرفی اساتید و پرسنل مجرب و فضای منحصر به فرد مرکز پرداخته و در ادامه آمادگی کامل مرکز علمی کاربردی شهرداری پیشوا راجهت هرگونه همکاری (علمی – پژوهشی – فرهنگی) با فرمانداری و سایر ادارات سطح شهرستان مطرح نمودند؛ فرماندار محترم نیز از اهداف کلان خود جهت ارتقای سطح علمی – فرهنگی شهرستان صحبت نموده وتعامل سازنده واتحاد هرچه بیشتر ادارات را جهت پیشرفت شهرستان امری ضروری دانست.