در جستجوى امام زمان (علیه السلام)

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری پیشوا

ابوالرجال مصرى که یکى از نیکوکاران بود، مى گوید:
پس از رحلت امام حسن عسکرى (علیه السلام) براى جستجوى امام زمان (علیه السلام) حرکت کردم، سه سال گذاشت، با خودم گفتم: اگر چیزى بود بعد از گذشت سه سال آشکار مى شد.
در این هنگام، صدایى را شنیدم که صاحب صدا را نمى دیدم، او گفت: اى نصر بن عبد ربه! به اهل مصر بگو: آیا شما پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) را دیده اید که به او ایمان آورده اید؟
ابوالرجا گوید: من تا آن زمان نمى دانستم که نام پدرم عبد ربه است، چون من مدائن متولد شدم، و پدرم را از دست دادم، ابو عبد الله نوفلى مرا با خود به مصر آورد و در آنجا پرورش یافتم، چون آن صدا را شنیدم، مطلب را دریافتم، و دیگر به راه خود ادامه ندادم و مراجعت نمودم