درباره ما

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری پیشوا در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید. این مرکز با پشتیبانی و حمایت شهرداری شکل گرفته و در طول مدت فعالیت خود بیش از ۵۰۰ دانشجو در دو مقطع کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل نموده است.

کادر مجرب در کنار اساتید توانمند از کلیدی ترین شاخصه های این مرکز محسوب می گردد.