جلسه پرسش وپاسخ دوشنبه های قرآنی دانشگاه

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

برگزاری جلسه پرسش وپاسخ معارف قرآنی دوشنبه های قرآنی توسط استاد بور بور اژدری پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهتمام به معارف قرآن