جشن عاطفه ها

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

(اهداء بسته های لوازم تحریر به دانش آموزان دبستان خورشید هشتم)
حضور سرپرست محترم به همراه پرسنل مرکز در مدرسه خورشید هشتم واقع در شهرک گلها به منظور اهداء بسته های لوازم تحریر تهیه شده توسط مرکز و گوش سپردن به درد ودل مدیر و اولیاء مدرسه از کاستی ها و معصومیت کودکان بی بضاعت این مدرسه. به دنبال این دیدار و مطلع شدن از وضعیت برخی از دانش آموزان ، تصمیم بر آن شد که این کمک ها ادامه داشته باشد و صندوقی در مرکز در نظر گرفته شود تا به صورت ماهیانه با سفره اطعام به نیت امام حسن مجتبی ( ع) از این کودکان در مدرسه پذیرایی گردد. بدین وسیله از همه اساتید و دانشجویان جهت مشارکت در این امر خدا پسندانه دعوت به عمل میاید.