تبریک صمیمانه به استاد هوشنگ عزیزپور و نیز تبریک ویژه به دانشجوی کارشناسی روابط عمومی آقای محمد بزرگی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

انتخاب شایسته آقای هوشنگ عزیز پور و آقای محمد بزرگی در انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان پیشوا