انتخاب نقاشی های منتخب فرزندان دانشگاهیان

انتخاب نقاشی های فرزندان دانشگاهیان با موضوع  ارتحال امام خمینی( قدس سره)

 

ساره شیرکوند فرزند خانم سمیه شیرکوند دانشجوی حسابداری

سارینا کارخانه فرزند استاد محمد جواد کارخانه

امیر حسین سادات اردستانی فرزند خانم محب حیدری

نوشته شده در: معاونت فرهنگی, مناسبتها

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه