استفاده پرسنل از صحبت های مشاور مرکز

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

استفاده پرسنل از صحبتهای مشاور محترم مرکز سرکار خانم دکتر صالحی در روزنهم اردیبهشت که به نام روز مشاور وروانشناس نامگذاری شده است.